Zelfzorg

 
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) deelt de niet-receptplichtige geneesmiddelen (handverkoopmiddelen) in, in drie categorieën:
  • AV (algemeen verkrijgbaar)
  • UAD (uitsluitend verkrijgbaar bij de apotheek, apotheekhoudende huisartsenpraktijk en drogist)
  • UA (uitsluitend verkrijgbaar bij de apotheek en apotheekhoudende huisartsenpraktijk).

UA-middelen kunnen de werking van andere (genees)middelen beïnvloeden.

Onder de UA-middelen vallen:

Medicatiebewaking vereist

Het afleveren van bovenstaande middelen in een apotheekhoudende huisartsenpraktijk mag alleen in overleg met de huisarts. Bij uitgifte van UA-middelen - maar ook bij uitgifte van andere zelfzorgmiddelen- zijn begeleiding van de patiënt en medicatiebewaking vereisten. Het geneesmiddel moet daarom altijd op patiëntnaam worden ingevoerd in het AIS/HIS. Bewaking op interacties is altijd nodig, evenals controle op contra-indicaties.

Er bestaat een overzicht van zelfzorgmiddelen die mogelijk een interactie geven met andere (genees)middelen. Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP adviseert om deze middelen te voorzien van de gele sticker: "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Vraag uw apotheker om advies!" Deze lijst kunt u ook bij passanten gebruiken om na te gaan voor welke zelfzorgmiddelen medicatiebewaking nodig is.