Financiering

 
De huidige financieringssystematiek voor farmaceutische zorg is in 2012 geïntroduceerd. Er is toen een overgang gemaakt van een volumebeloning (beloning van het aantal verstrekkingen) naar een beloning voor kwaliteit van farmaceutische zorg. Ten behoeve hiervan zijn functioneel omschreven prestaties geformuleerd.

Tegelijkertijd zijn ook de tarieven voor farmaceutische zorg vrijgegeven. De prestatiebeschrijving zijn daarbij de basis voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en farmaceutisch zorgverleners.