Uniforme algemene bepalingen bij farmaciecontractering 2018

 
In het kader van ‘Minder lasten meer zorg’ heeft een aantal zorgverzekeraars afgesproken uniforme algemene bepalingen bij de contractering van (onder andere) farmaceutische zorg voor 2018 te hanteren.

Voor u betekent dit een verlichting van de administratieve lasten wanneer u een contract voor 2018 afsluit met de diverse zorgverzekeraars. De contracten zijn beknopter, beter leesbaar en beter vergelijkbaar. Niet alle zorgverzekeraars gaan de uniforme bepalingen per 2018 hanteren:

    • VGZ, CZ en Multizorg VRZ (ONVZ, Zorg en Zekerheid en Eno) hanteren de bepalingen
    • Zilveren Kruis en Menzis hanteren de uniforme bepalingen deels
    • De Friesland, DSW en a.s.r hanteren de uniforme bepalingen niet

Zorgverzekeraars geven de uniforme algemene bepalingen duidelijk zichtbaar aan in het contract.
Bij reeds afgesloten meerjarige contracten worden de bepalingen nog niet meegenomen.

 

Mogelijk ook uniforme declaratiebepalingen

Zorgverzekeraars en brancheorganisaties zijn nog in gesprek om ook afspraken te maken over uniforme declaratiebepalingen. De verwachting is dat zorgverzekeraars deze bij de contractering vanaf 2019 kunnen hanteren. Bekijk de uniforme algemene bepalingen bij de contractering voor 2018 op minderlastenmeerzorg.nl (externe link).
 

Uniforme bepalingen in huisartscontracten

Ook voor de huisartsenzorg zijn eerder al – in het kader van Het Roer Gaat Om – uniforme bepalingen in de contracten afgesproken. Meer informatie daarover vindt u op de LHV-website (externe