Kwaliteit

 
Apotheekhoudende huisartsen werken continu aan het verbeteren van kwaliteit en het aantoonbaar maken daarvan. Belangrijke maar verschillende instrumenten daartoe zijn: