Starten als apotheekhoudend huisarts

 
 

Bij het opstarten van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk komen veel nieuwe en andere aspecten om de hoek kijken, die niet tijdens de huisartsenopleiding aan bod zijn gekomen. Maak een vliegende start en kom naar de geaccrediteerde bijeenkomst van de Apotheekhoudende Afdeling LHV.

Inhoud workshop

Welke onderwerpen komen tijdens de workshop aan bod? Een kort overzicht.

  • Juridische zaken, zoals het vergunningenbeleid en de goodwil.
  • Praktijkvoering, waarbij aandacht is voor onder meer strategisch management en personeelsmanagement.
  • Farmacie in praktijk: het proces van aannemen van een recept tot het afleveren van medicijnen, medicatiebewaking, medicatieoverdracht, polyfarmacie, recalls, beroepsnorm apotheekhoudende huisartsen.
  • Administratie: declareren, boekhouden, maand/kwartaal/jaarcijfers genereren, benchmark.
  • Contractering: contractinhoud, onderhandelingen.
  • In- en verkoop geneesmiddelen: beoordelen/kiezen groothandel, verstandig inkopen, voorraadbeheer en handverkoop.
  • Optioneel komt ook het onderwerp ‘Praktijkovername’ aan de orde. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe je voor te bereiden op een overname, wat mag je verwachten van de vertrekkende partij en welke ondersteuning mogelijk is.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Apotheekhoudend huisarts
Hid(ha)
Waarnemer
Accreditatie7 punten
KostenLeden € 100,- / Aios € 100,- / Niet-leden € 100,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480068.

Trainer(s)
Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.