Nascholing

 
Elke apotheekhoudende huisarts dient volgens de beroepsnorm 30 uur farmaceutisch-inhoudelijke geaccrediteerde nascholing per 5 jaar te volgen. Ook apothekersassistenten dienen door het volgen van geaccrediteerde nascholing hun farmaceutische kennis op peil te houden. Voor opleidingen en nascholingscursussen kunt u terecht bij verschillende organisaties. Hieronder vindt u voorbeelden van sites per functie. Nascholing georganiseerd door de LHV vindt u in de agenda. Deze cursussen zijn soms alleen voor apotheekhoudende huisartsen en soms voor het hele team van huisarts en apothekersassistenten.

Tijdelijk aanbod

Nascholing nierfunctie en medicatieveiligheid voor apothekers- en doktersassistenten

PraQties+ heeft de nascholing “Nierfunctie en medicatieveiligheid” voor apothekers- en doktersassistenten ontwikkeld. Deze sluit aan bij de eerder door hen gegeven scholing onder de overkoepelende naam “Medicatiebewaking in de keten”.

Lees meer

Leerdoelen:

  • Inzicht krijgen in de achtergrond van een verminderde nierfunctie en nierfunctiewaarden
  • Kennis van aandachtspunten met betrekking tot de belangrijkste geneesmiddelen

Met het verkrijgen van de nierfunctiewaarden hebben assistenten een instrument in handen om de
medicatiebewaking effectief uit te voeren. Naast het verkrijgen van de relevante gegevens is het
belangrijk op welke wijze deze bewaking binnen de apotheek kan worden toegepast. Behalve goede
zorg leveren, moet dit ook nog aantoonbaar zijn.

Duur, locatie en kosten
De nascholing duurt 2,5 uur en is voor apothekersassistenten geaccrediteerd met 2 punten en kan zowel overdag als in de avond op de praktijk of andere gewenste locatie worden gegeven.
De kosten bedragen € 695 euro exclusief BTW en reiskosten, onafhankelijk van het aantal deelnemers (maximum aantal is 15, eventueel meer in overleg).

Aanmelden
Men kan zich aanmelden door een mail te sturen naar: aanmelding@praqtiesplus.nl.
Vermeld hierbij de naam van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk(en), voor- en achternamen van de deelnemers, evt. Kabiz nummer en de gewenste locatie.
De aanmelding is definitief wanneer de nascholingskosten zijn voldaan.
Heeft u eerst nog vragen dan kunt u contact opnemen met PraQties+ door te mailen naar: info@praqtiesplus.nl

Doorlopend aanbod van de apotheekhoudende afdeling

Aanbod van derden

Apotheekhoudende huisartsen

Apothekersassistenten

Puntenregistratie

De punten voor apothekerscursussen worden niet via GAIA geregistreerd, zoals dat voor de reguliere huisartsennascholingen wel het geval is. Dat is onhandig wanneer u wilt nagaan of aantonen dat u aan de nascholingseisen voldoet. We blijven ons inzetten om een oplossing voor dit probleem te vinden.

Ondertussen kunt u de behaalde punten op farmaceutisch gebied zelf bijhouden. Mocht IGZ of de certificerende instelling hiernaar vragen, dan is het voldoende dat u zelf kunt aantonen dat u deze nascholingen heeft gevolgd. Cursussen uitgezet door de Apotheekhoudende Afdeling zijn trouwens altijd geaccrediteerd en worden binnen GAIA wel geregistreerd.

Kwaliteitsregister

Met ingang van juli 2017 is er nog maar één register voor alle apothekersassistenten:
Het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten, beheerd door KABIZ. Het KAOF (kwaliteitsregister voor apothekersassistenten openbare farmacie) is samengegaan met het KAA (kwaliteitsregister voor apothekersassistenten).

Alle apothekersassistenten kunnen zich in het vervolg ongeacht waar ze werkzaam zijn (openbare farmacie, ziekenhuizen, poliklinieken, apotheekhoudende huisartspraktijken, etc.), na het samengaan van de registers in juli 2017, in één gezamenlijk kwaliteitsregister inschrijven: het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten.
Beide registers werden in het verleden beheerd door KABIZ, dit blijft ook voor het gezamenlijke register het geval. Er is dan ook nog maar sprake van één registratieregeling. Hierdoor is er geen overschrijving meer nodig als de apothekersassistente wisselt van werkplek.

Waarom een kwaliteitsregister?
Wanneer een apothekersassistent geregistreerd is in het kwaliteitsregister, dan laat ze zien dat ze aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet. Dit betekent dat ze aan de buitenwereld kan laten zien dat ze het vak uitoefent volgens de juiste kwaliteitseisen. Zorgverzekeraars, overheid, werkgevers maar bovenal patiënten en cliënten geven steeds meer de voorkeur aan kwaliteitsgeregistreerde professionals. Voor meer informatie:  zie de website van de beroepsvereniging voor apothekersassistenten Optima Farma : https://optimafarma.nl/kwaliteit/