Organisatie

 
De Apotheekhoudende Afdeling is een zelfstandige afdeling binnen de LHV. Onze leden staan hierin centraal. Zij bepalen onder meer het beleid en onze dienstverlening.

Ledenraad

De Apotheekhoudende Afdeling heeft een eigen Ledenraad. Deze Ledenraad is het hoogste orgaan van de afdeling. De Ledenraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen en tijdens deze bijeenkomsten worden o.a. het beleid, de jaarrekening en begroting besproken.

Commissie in oprichting

Per 23 november 2017 is het bestuur afgetreden. Momenteel wordt er een Commissie opgericht.

Bureau

Daarnaast is er een landelijk bureau dat alle werkzaamheden verricht ten behoeve van de belangenbehartiging en dienstverlening van onze leden.

Contact
Bekijk de contactgegevens van de Apotheekhoudende afdeling van de LHV.