Commissie voor de Apotheekhoudende Afdeling

 
De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV kent een commissie voor het behartigen van de belangen van apotheekhoudende huisartsen door het voorbereiden, toetsen, vaststellen en waar nodig is mede uitvoeren van het beleid.

Zij geven en vragen advies aan het verenigingsbureau van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV (als onderdeel van de afdeling Beleid en Belangenbehartiging). De medewerkers van het verenigingsbureau ondersteunen de commissieleden in hun werk en behartigen de belangen vanuit de achterban van apotheekhoudende huisartsen en bevordert (farmaceutische) zorg.  

Daarnaast zal de commissie op verzoek naar buiten treden en het beleid van de Apotheekhoudende Afdeling mede uit te zetten. De commissie staat in contact met de landelijke bestuurder van de LHV die de apotheekhoudende huisartsen in portefeuille heeft.

De commissie komt zes maal per jaar bijeen.

De Commissie bestaat uit:

Frits Wallis (Voorzitter): Vanuit het bestuur van de Stichting Apotheekhoudende Huisartsen Fryslân ben ik lid van de Commissie.
Na 6 jaar in Zambia en Tanzania te hebben gewerkt ben ik sinds 1997 samen met mijn vrouw apotheekhoudend huisarts in Beetsterzwaag. de LHV vertegenwoordigt de (apotheekhoudende) huisarts op vele fronten en behartigt belangen die niet op regionaal niveau geregeld kunnen worden. De LHV doet dit namens de huisarts, als commissie kunnen we zorgen dat de LHV activiteiten gedragen worden door de leden.

Willem Koch (vice-voorzitter) is apotheekhoudend huisarts in Achterveld sinds 2006. Samen met zijn maat Annemarie Drenth en hidha Sabine Hanssen draagt hij de zorg voor 3500 patiënten waarvoor 3000 apotheekhoudend. De praktijk is onderdeel van een multidisciplinaire gezondheidscentrum. De praktijk is aangesloten bij de Stichting Apotheekhoudende Huisartsen Friesland en doet daar mee aan de multisite certificering. De groothandel is Brocacef en het HIS is Promedico-VDF. Regionaal is onze praktijk aangesloten bij Huisartsen Coöperatie Eemland. Binnen de commissie wil ik vooral mijn eigen praktische ervaringen op het gebied van kwaliteit en praktijkmanagement inbrengen en inzetten op krachtenbundeling van de paar honderd apotheekhoudende huisartsen in Nederland. Ik denk daarbij aan onderwerpen als ICT, kwaliteitsnormen en positionering van onze beroepsgroep. Samenwerking op deze gebieden kan ons beroep toekomst bestendig houden en is in mijn ogen noodzakelijk.

Willeke Wisse: Ik ben sinds 1999 apotheekhoudend huisarts in Oude Tonge
Sinds 2014 ben ik bestuurlijk actief in de SAH/SOFA waar ik sinds 2015 de voorzitter ben.
De apotheekhoudende LHV streeft ernaar om de overkoepelende belangen van alle apotheekhoudende huisartspraktijken te behartigen en daarom vind ik het belangrijk dat ik daar mijn steentje aan bijdraag.

André Jansen: Ik ben met veel plezier sinds 1989 apotheekhoudend huisarts in De Krim (N-O-Overijssel). En al ruim 20 jaar actief bij de apotheekhoudende afdeling van de LHV. Allerlei ontwikkelingen zien passeren in die jaren rondom de positie van de AHHA. Het is mijn inziens belangrijk dat we als kleine groep in het gezondheidsveld verenigd blijven en dat is een constante uitdaging. Hoe kunnen we onze positie versterken terwijl de buitenwereld eisen stelt die tijd vreten.
De dagelijkse praktijk wordt voor een groot deel bepaald door overstijgende zaken die vaak buiten onze directe invloedsfeer liggen. Vestigingsbeleid, preferentiebeleid, medicijnoorlogen en tekorten, privacy- en andere Europese wetgevingen, politiek klimaat, inspectie eisen, rol van het praktijkhouderschap, veranderde logistieke en technische en ICT mogelijkheden en  wat dit allemaal betekent voor de plattelandsdokter die wij zijn. Ga er maar aan staan. Waar ligt onze toekomst? Kortom reden genoeg om mee te luisteren en te praten buiten je eigen dorpskern, hoe mooi die ook is.

Lisa Jonkers: Sinds 2007 ben ik apotheekhoudend huisarts in Medemblik. En sinds 2008 bestuurslid van de CIO en sinds kort ook van de SAH /SOFA. Als huisartsopleider merk ik dat jonge collega’s onvoldoende op de hoogte zijn van de sterk toegevoegde waarde van een apotheekhoudende praktijk. Voor het voortbestaan van deze unieke praktijken is het van belang om dit duidelijk uit te dragen. En dat kunnen we volgens mij bij uitstek via de apotheekhoudende LHV. Daarnaast wil ik meewerken aan het behapbaar houden van alle eisen waar we aan moeten voldoen, zoals bv de norm. 

Gerard Mientjes, apotheekhoudende huisarts in Westbroek.

Wouter van Steenis : Als apotheekhoudend huisarts ben ik sinds 1993 praktijkhouder. In het mooie Schalkwijk (aan de Lek), landelijk maar centraal gelegen, aan de zuidgrens van de provincie Utrecht. Onverminderd overtuigd van de meerwaarde van onze 'dubbelfunctie' zijn door de jaren heen vele bedreigingen voorbij gekomen. Vaak uit onverwachte hoek. Samen sterk is mijn adagium. Dat moet kunnen voor zo'n betrekkelijk kleine club collega's.
Vervelend dat we te weinig als professional worden gezien en erkend door verzekeraars en overheid. Natuurlijk sta ik voor een goede kwaliteit van onze praktijkvoering, maar wel op een behapbare manier. Eigen richtlijnen prima, maar geen controles die vanaf de tekentafel zijn bedacht en veiligheid niet aantoonbaar verbeteren, vaak zelfs verslechteren. Daarom wil ik me blijven inzetten voor het zinnig houden van onze dagelijks inspanningen.