Commissie voor de Apotheekhoudende Afdeling

 
Momenteel zijn we bezig met de oprichting van een commissie voor de Apotheekhoudende Afdeling.

Taken en functies van de commissie

De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV kent een commissie voor het behartigen van de belangen van apotheekhoudende huisartsen door het voorbereiden, toetsen, vaststellen en waar nodig is mede uitvoeren van het beleid.

Zij geven en vragen advies aan het verenigingsbureau van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV (als onderdeel van de afdeling Beleid en Belangenbehartiging). De medewerkers van het verenigingsbureau ondersteunen de commissieleden in hun werk en behartigen de belangen vanuit de achterban van apotheekhoudende huisartsen en bevordert (farmaceutische) zorg.  

Daarnaast zal de commissie op verzoek naar buiten treden en het beleid van de Apotheekhoudende Afdeling mede uit te zetten. De commissie staat in contact met de landelijke bestuurder van de LHV die de apotheekhoudende huisartsen in portefeuille heeft.

Taakverdeling en tijdsinvestering

De commissie komt zes maal per jaar bijeen. De tijdsinvestering zal dus bestaan uit een combinatie van vergadertijd en tussentijdse werkzaamheden. Door een onderlinge portefeuilleverdeling te maken binnen de commissie, zorgen we voor een evenwichtige taakverdeling.

Profiel van commissieleden

Voor het vormen van deze commissie zijn wij op zoek naar apotheekhoudende huisartsen met onderstaande kennis en ervaring:

• Is werkzaam als apotheekhoudend huisarts, lid van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV en kan vanuit de praktijk praten en vertegenwoordigt apotheekhoudende huisartsen.

• Heeft passie voor het huisartsenvak en met name de combinatie met het apotheekhoudend deel

• Heeft affiniteit met commissiewerk en heeft een breed netwerk (of is bereid daarin te investeren).

• Bekleedt geen andere functies die (schijnbaar) kunnen conflicteren met de belangen van de apotheekhoudende huisarts.

Leden van de Apotheekhoudende Afdeling die interesse hebben om deel te nemen in de commissie kunnen contact opnemen via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl