Beroepsnorm

 
Beroepsnorm
De LHV-norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’ is de beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken. Deze norm is een landelijke kwaliteitsstandaard voor het borgen van zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en patiëntvriendelijkheid in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

Download beroepsnorm

Deze beroepsnorm is openbaar en elke apotheekhoudende huisarts dient hier kennis van te hebben en uitvoering aan te geven.

Beroepsnorm 2014

De norm wordt gebruikt als:

  • landelijke kwaliteitsstandaard
  • instrument voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken om aan te tonen dat het proces van farmaceutische zorgverlening beheerst verloopt en is geborgd
  • hulpmiddel voor patiënten, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen om vast te stellen of hun belangen zijn geborgd
  • toetsingskader voor externe certificering.

Tips voor implementatie beroepsnorm

Speciaal voor leden geeft de Apotheekhoudende Afdeling geregeld concrete tips over de implementatie van de beroepsnorm. Deze adviezen richten zich telkens op één onderwerp per keer.
Alle onderwerpen die we tot nu toe hebben behandeld op een rijtje: