Beroepsnorm

 
 
Beroepsnorm
De LHV-norm ‘Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen’ is de beroepsnorm voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken. Deze norm is een landelijke kwaliteitsstandaard voor het borgen van zorgvuldigheid, vakbekwaamheid en patiëntvriendelijkheid in de apotheekhoudende huisartsenpraktijk.

Download beroepsnorm

Deze beroepsnorm is openbaar en elke apotheekhoudende huisarts dient hier kennis van te hebben en uitvoering aan te geven.

Beroepsnorm 2014

De norm wordt gebruikt als:

  • landelijke kwaliteitsstandaard
  • instrument voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken om aan te tonen dat het proces van farmaceutische zorgverlening beheerst verloopt en is geborgd
  • hulpmiddel voor patiënten, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen om vast te stellen of hun belangen zijn geborgd
  • toetsingskader voor externe certificering.

Verschillen oude en nieuwe norm

In april 2014 is de LHV-norm 'Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen' vastgesteld. Deze vervangt hiermee de kwaliteitsnorm uit 2010.
Voor leden van de Apotheekhoudende Afdeling hebben wij een document opgesteld waarin de belangrijkste verschillen tussen de norm uit 2014 en die uit 2010 op een rijtje worden gezet.

Overgangsregeling naar nieuwe beroepsnorm

Voor reeds gecertificeerde praktijken geldt een overgangsregeling vanaf mei 2014 tot november 2015. Afhankelijk van de situatie kiest men voor de norm uit 2010 of de norm van 2014.
Voor praktijken die nu starten met het certificeringstraject voor het apotheekgedeelte geldt de norm uit 2014. Vanaf 1 november 2015 zal certificering alleen nog maar mogelijk zijn aan de hand van de nieuwe norm.

Tips voor implementatie beroepsnorm

Speciaal voor leden geeft de Apotheekhoudende Afdeling geregeld concrete tips over de implementatie van de beroepsnorm. Deze adviezen richten zich telkens op één onderwerp per keer.
Alle onderwerpen die we tot nu toe hebben behandeld op een rijtje: