Toolkit medicatieoverdracht voor apotheekhoudende huisartsen

 
 
Toolkit medicatieoverdracht voor apotheekhoudende huisartsen
Door zijn de dubbelfunctie heeft de apotheekhoudende huisarts een grote rol in de overdracht van medicatiegegevens. De apotheekhoudende afdeling LHV heeft de toolkit Medicatieoverdracht ontwikkeld om de apotheekhoudende huisarts inzicht te geven in en grip op het onderwerp medicatieoverdracht.

De toolkit geeft een overzicht van de inhoud en reikwijdte van de richtlijn en gaat in op alle mogelijke overdrachtsmomenten. Daarnaast bevat de toolkit praktische hulpmiddelen zoals inschrijfformulieren, passantenbrieven en een gefaseerd implementatievoorstel. Zie de door uzelf aan te passen Word-documenten onderaan deze pagina.

Bekijk de toolkit