Visitaties en pre-audits

 
Visitaties en pre-audits
De praktijkadviseurs van de Apotheekhoudende Afdeling LHV visiteren apotheekhoudende praktijken. Tijdens deze visitatie brengen zij u op de hoogte van de meest recente wet– en regelgeving. Ook ontvangt u tips en aanbevelingen voor een goede farmaceutische praktijkvoering. Onderwerpen die tijdens de visitatie aan bod komen zijn onder meer:
  • farmaceutische patiëntenzorg
  • informatieverstrekking aan patiënten
  • receptgang, controle en verantwoordelijkheden
  • opiumwetartikelen: administratie en controle
  • vervaldatumsysteem
  • uitbesteden van apotheekbereidingen.

Pre-audits

De praktijkadviseurs voeren behalve visitaties ook pre-audits uit in het kader van de certificering. De pre-audit vindt plaats voorafgaand aan de audit van de certificerende instantie. Tijdens de pre-audit nemen huisarts, assistente en praktijkadviseur een agenda door voor certificering. Samen gaat u na of processen op de juiste manier verlopen en of ze goed zijn vastgelegd. Deze pre-audit geeft de praktijk inzicht in hoeverre ze voldoet aan de beroepsnorm "Kwaliteitsnorm voor farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsenpraktijken". Daarnaast geeft de praktijkadviseur u tips en adviezen over hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de audit voor certificering.

Heeft u vragen over de farmaceutische praktijkvoering, de beroepsnorm of wilt u individuele ondersteuning bij de implementatie van de norm in uw praktijk, dan kunt u een beroep doen op onze ervaren praktijkadviseurs.

Het advies en bezoek van de praktijkadviseurs zijn gratis voor leden van de Apotheekhoudende Afdeling LHV. Vragen stellen of het aanvragen van een visitatie of een pre-audit kan via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl

De Quickscan: voor gecertificeerde praktijken

Wilt u snel inzicht in hoeverre uw gecertificeerde praktijk voldoet aan de nieuwe beroepsnorm? Vraag dan de gratis Quickscan aan. Een van onze praktijkadviseurs komt hiervoor langs in uw praktijk. Met het doorlopen van een Quickscan is binnen een 1 uur inzichtelijk wat u moet doen om te voldoen aan de nieuwe beroepsnorm.

Maak een afspraak voor de Quickscan viaapotheekhoudendeafdeling@lhv.nl.
(gratis voor leden van de Apotheekhoudende Afdeling LHV)

De Praktijkscan: voor niet-gecertificeerde praktijken

Als apotheekhoudende huisartsenpraktijk moet u werken met een kwaliteitssysteem en voldoen aan de beroepsnorm. Certificering is niet wettelijk verplicht. Wilt u duidelijk weten in hoeverre uw praktijk voldoet aan de eisen uit de beroepsnorm en op het gebied van kwaliteit, vraag dan de gratis Praktijkscan aan. In ongeveer 2,5 uur weet u hoe de stand van zaken is. Een van onze praktijkadviseurs komt hiervoor graag bij u langs en bekijkt samen met u de praktijkvoering en aanwezigheid van een kwaliteitssysteem. Op basis hiervan ontvangt u een advies op maat.

Maak een afspraak voor de Praktijkscan via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl
(gratis voor leden van de Apotheekhoudende Afdeling LHV)